pivnica

Pivnica

My víno nerobíme, iba ho sprevádzame
(inšpirované arcibiskupom Róbertom Bezákom)

Sprevádzanie vína

Paradigma nášho prístupu sa dá vyjadriť vetou, ktorá nás inšpirovala na internete: Nekonať, ale pritom robiť všetko správne (Nichts zu tun und dabei alles richtig machen).  Zasahujeme iba minimálne a  nášmu vínu doprajeme dostatok času na to, aby jednotlivé fázy procesu prebehli prirodzene a víno sa mohlo urobiť samo. Dôraz kladieme na prevenciu problémov a  dôsledná pivničná hygiena je samozrejmosťou. Naša pivnica nám pri tom pomáha svojou prirodzenou optimálnou  mikroklímou a stabilne nízkymi teplotami počas celého roka.

   V roku 2006 sme vybudovali kamennú pivnicu...  Archív  Je to tradičná kamenná pivnica s valenou klenbou

Vina plné života

Našim cieľom je vytvárať prirodzené autentické vína plné života, jedinečného charakteru a slnka z viníc, verne odrážajúce ročník, terroir aj charakter odrody.  Veríme, že v zdravom hrozne je obsiahnuté všetko potrebné pre vznik harmonického vína: životaschopné kvasinky a baktérie na šupke, cukor a bohatstvo ďalších látok v bobuli, to všetko bez zvyškov chemických prípravkov vďaka ekologickému poľnohospodárstvu. Hrozno sa transformuje na víno prirodzene, bez prídavku enzýmov, živných pôd, baktérií,  tanínov či iných pomocných látok a počnúc sezónou 2014 boli všetky naše vína vytvorené bez pridania komerčných kvasiniek. V snahe o zachovanie čo najväčšej autenticity sme upustili od technologických zásahov ako čírenie či filtrácia a sírenie vína minimalizujeme.

 Flasovanie 1 Flasovanie 2

 Odvaha k experimentu

Aj keď sme vyznávačmi nízko-intervenčného prístupu k výrobe vína, odvaha k experimentu nám nechýba. Naše experimenty sú založené na skĺbení dôkladného štúdia dostupných podkladov  s využívaním intuície a odvahy robiť veci inak. Snáď nám pri tom pomáha aj skutočnosť, že nie sme ovplyvnení predchádzajúcimi skúsenosťami a zaužívanými postupmi.