profilovka 09 2013

Náš tím

vm-1-charizmatickyvm-2 vm vm-4-vinna-tour

Vladimír Magula starší, má na starosti  vinohrady, ktoré sú našim rodinným pokladom a základom našich vín. Plní aj dôležitú úlohu rodinnej pamäti. Zatiaľ ešte pracuje v oblasti zvariteľnosti ocelí a hodnotenia kovových materiálov. Venuje sa aj pedagogickej činnosti v tejto oblasti. V mladosti sa zúčastňoval prác na zvyškoch dedovej vinice, pričom získal základné vedomosti o spracovaní hrozna a tvorbe vína. Neskôr pomáhal aj svojmu otcovi, ktorý založil v Suchej maličkú vinicu a dorábal víno pre svoju potrebu.

km-1        km-2-vvz        km-3-pivnica        km-4-alice

Katarína Magulová, rod. Kovácsová, má na starosti pivnicu. Jej hlavnou úlohou je sprevádzať hrozno na ceste z vinohradu do fľaše a pomôcť mu naplno rozvinúť svoj potenciál. Zároveň dáva pozor, aby sa mu po ceste nič zlého nestalo. Zatiaľ ešte pracuje v oblasti ochrany životného prostredia pred nebezpečnýcmi chemickými látkami v rámci OSN v Ženeve a túžobne ráta roky do dôchodku. Je zanietenou čitateľkou odbornej literatúry, z ktorej čerpá nie len základné vedomosti, ale aj nápady a inšpiráciu pre prácu v pivnici.

nm-1-2016        nm-2-unplugged        nm-3-dop       nm-4-vinohrad

Vladimír Magula mladší plní strategickú úlohu nositeľa vízie, ako aj manažéra, zodpovedného za vybudovanie úspešného rodinného podniku. Srdcom vinár, sa podobne ako ostatní členovia tímu, venuje aj nevinárskej profesii – vedie realitnú kanceláriu v Bratislave. S čoraz väčším záujmom, zanietením a nasadením sa zapája do tvorivej práce v pivnici a objavovaniu našej predstavy o víne. Jeho úlohou je predať víno, ktoré vytvoríme. Na starosti má tiež finalizáciu, teda to, v akej podobe vína predstavujeme našim zákazníkom.

lm-portret      lm-1-na-sude        lm-3-barik        lm-2-predava

Lucia Magulová, rod. Koleková, má na starosti prezentáciu rodinnej firmy a plní tiež dôležitú funkciu rozhodcovského someliéra. Po niekoľkoročnej práci pre úspešnú stavebnú firmu sa rozhodla nasledovať svoj vnútorný hlas a rekvalifikovala sa na umeleckú fotografku. Je autorkou prevažnej väčšiny fotografií, uverejnených na tejto stránke. V súčasnosti má úlohu kľúčového významu ako maminka našich dvoch nádejných mladých vinárov, Huga a Maxima.

14322652_1028538553930039_1531406626403666908_n1        Pribeh 13       hugo-3-vinohrad       hugo-4-pivnica

Hugo Magula je predstaviteľom najmladšej generácie. Prvou vetou nádejného vinára bolo „naše vínko šumká v pivnici“.  So záujmom sa zapája do aktivít vo vinohrade aj v pivnici. Svoje prvé vínko urobil v roku 2016.

mm-1-2016-2mm-2-prva-prezentaciamm-4-umyva-tank-2016maxi-traktorista Maxim Magula je našim najmladším nádejným vinárom. Cíti sa ako ryba vo vode či už vo vinohrade, pivnici, alebo počas akcií spojených s prezentáciou našich vín.

mich-portret        mich-oberacka-3        mich-pivnica       mich-pivnice

Michal Magula je našou predĺženou rukou či už vo vinohrade, v pivnici, pri finalizácii a balení vína, alebo pri jeho prezentácii a predaji.

andrej-portret      andrej-oberacka        andrej-lisovanie         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Andrej Magula je vítanou pomocou pri nárazových prácach vo vinohrade a v pivnici, ale aj pri odbornej údržbe zelene na našom pozemku.

Pribeh 14 lc-2-v-traktore lc-3-umyva-traktor lc-4-dop  

Lukáš Cittera, ktorého považujeme za čestného člena našej rodiny, má na starosti najmä dôležitú úlohu celoročnej starostlivosti o vinohrady. Zatiaľ má ešte aj iné aktivity, ale dúfame, že skôr či neskôr bude u nás pracovať na plný úväzok. Svoje skúsenosti so starostlivosťou o vinohrady  už niekoľko rokov rozvíja u nás. S každým krom viniča v našich vinohradoch sa osobne pozná. Ochotne priloží ruku k dielu aj v pivnici, alebo kdekoľvek, kde je to potrebné.